Sağlık Kurumlarında yapılan mobingleri Cumhurbaşkanımıza sunuyoruz

Sağlık çalışanlarına yapılan mobing vakalarını rapor halinde Cumhurbaşkanımıza sunuyoruz