Sağlık Birsen Sağlık Çalışanları Sorunlarını Cumhurbaşkanlık Makamına Sundu

Genel Başkan Hasan ÖNÜR Sağlık Kurumlarında çalışan tüm personellerin sorunlarını ve taleplerini Cumhur Başkanlık Makamına rapor halinde sunup acilen bu  zor günlerde hiç bir fedakarlıktan kaçmayan sağlık çalışanlarının taleplerinin yerine getirilmesi gerektiğini dile getirdi. Genel Merkezin vermiş olduğu raporda;                                          

1-Tüm Sağlık çalışanları Maaşlarının iyileştirilme yapılarak, 1500 TL seyyanen zamla tek kalemde ödenmesi, 3600 ek göstergenin herkese verilmesini, yıpranmanın geçmişe dönük verilmesi, alınan vergilerin %15 sabitlendirilmesi,  döner sermaye ve sabitlerin emekliliğe yansıtılması, sabit ücret giyim yardımı ve ek saat ücretleri, haftalık çalışma saatlerinin tekrar düzenlenmesi  ve ek saat ücretleri, haftalık çalışma saatlerinin tekrar düzenlenmesi, geçmiş ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmasını, diğer meslek grupları esnek çalışırken çalıştıkları fazla saatleri gece mesaisi ile gündüz mesaisinin bir tutulmamasını ve kasım aynından itibaren alınmayan ek ödemenin alınması ve bunun devam etmesi, izin ve raporlarda maaştan ve ek ödemeden kesinti olmaması, izin ve emeklilik yasağının kaldırılması

2- Covid-19 dan dolayı vefat edenlerin şehit mertebesinde sayılması

3- Süresiz sözleşmeli personellerin kadroya alınması, tayin hakları görevlendirme ve özlük hakları iyileştirilmesi, sözleşmeli personele tazminat hakkı, 4c den 4b ye geçen personelleri sabit ödemesinin iyileştirilmesi, vekil ebe ve kamu dışı aile sağlığı çalışanlarına kadro verilmesi

4- Mobbing konusu herkesin canını yakıyor sendika yöneticilerinde idareci yapılmaması ve yönetici atamaları yapılırken referansların sendikalardan alınmaması, idareci kadroların odasında hiçbir sendika materyalinin bulunmaması ve sendika üyeleri arasında ayrım yapılmaması ve yönetici atamaları ahbap çavuş ilişkisi değil liyakata göre yapılması

5- Gih sınıfında çalışanlar ve hizmetli personellere performans hakkı verilmesi

6- 3+1 çalışanlara kadro ve eş durumu tayin, sağlık mazeret hakkı verilmesi

7- Engellilerin Eğitim durumlarına göre kadro verilmesi ve daha fazla engelli kadrosu alınması

8- Ağız ve diş sağlığı merkezlerinde çalışan yardımcı sağlık personeline Covid-19 ek ödemesi verilmesi

9- Üniversite hastanesinde çalışan sağlık personelinin tayin hakkı verilmesi, bakanlıklar arası geçişin önünün açılması, 4B den 45A ya geçilmesi

10- Sağlık çalışanlarının kreş sorununun çözülmesi ayrıca sosyal tesisler, eğitimler, toplu taşımada ve müzelerde indirim yapılması

11- Sağlık personellerine yapılan şiddetin önüne geçilmesi için yaptırımların güçlü olması

12-Yöneticilerin sınavla atanması

13- Bir sefere mahsus lise ve yüksek okul mezunu hizmetlilerin kadroya geçirilmesi

14- Sağlık personelinin diğer kurumlarda çalışan eşlerine idari izin verilmesi ve tayin durumlarında MSB ve Askeri personel eşlerine yapılan kolaylıkların sağlık personellerine de verilmesi

15- 2020 yılında yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavını kazananların mülakat olmadan kadrolarının verilmesi

16- Atama yapılması (Paramedik, ATT, Fizik Tedavi, Optisyen, Odyometri, Gerontolog ve Diyaliz Teknikerler bölümünden mezun olanlar)

17- Hemşire yardımcıları ve Orta öğretim mezunu hemşire, tıbbi sekreterler ve Hasta Bakım hemşireliği  atamalarının acilen yapılması ve sağlık işci alımlarında yaş şartının kaldırılması

18- Psikologlara fazla kadro verilmesi

19- Sendika üyelerinin ve üyelikten çekilmelerine e-devlet üzerinden yapılması

20- Yüksek lisans yapmış idari sınıftaki personellerin özlük haklarının iyileştirilmesi

21- Tüm sağlık personellerinin  görev tanımının yeniden yapılması

22- Biyologlarının özlük haklarını yapılandırılarak, hangi alana yönelmişse o alanda sertifika alıp yetkilenmişse o konuda desteklenmeleri, TUS sınavına girme imkanı verilmesi ve teknik sınıfına geçilerek tüm kurumlarda görev tanımlarının yeniden yapılarak biyologlara daha önem verilmesi

23-Aile Sağlığı çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi,  Kamu dışı Aile Sağlığı Çalışanlarına eş durumu (il ve yer) değişikliği talebi, Becayiş hakkı tanınması, ücretsiz doğum izin verilmesi, iş sonu tazminat talepleri,erkeklerde askerlik süresince sözleşme haklarının korunması, Aile hekimlerinin vali adına idare ile imzalanan sözleşmeye müdahale hakkının ortadan kaldırılması ve kadro hakkının verilmesi, aile sağlığı çalışanların aile sağlığı elemanı değilde kadrosu ne ise (hemşire, ebe) olarak tanımlanması

24- Ebelerin iş güvenlik  sertifikası alabilmesi için önlerinin açılması ve kurum değişikliği veya idare kadro taleplerinde sırf ebe diyerek önlerinin kesilmemesi daha fazla itibar verilmesi 

25- Kimya bölümü mezunlarının yüksek öğretimden sayılması

 

 

                                                                                                                                   HASAN ÖNÜR
                                                                                                                                 GENEL BAŞKANI