Sağlık Bakanlığı Sınıfta Kalmıştır

Sağlık Birsen Genel Başkanı Hasan Önür yeni yayinlanan ek ödeme yönetmeliğini kabul etmediklerini ve 
Sağlık Bakanlığı yetkililerinin kendilerini şaşırtmadığını  yayınlanan bu ek ödeme yönetmeliği ile yine sınıfta kaldığını dile getirdi.
Bu düzenlemeye göre Hekimler ile ilgili yapılan değişiklikler olumlu olarak karşılanmakta olup, sağlık çalışanları ve Gih sınıfı ile ilgili düzenlemenin yetersiz olduğu görülmektedir. 
Taban ek ödeme katsayıları çok düşük tutulmuş olup Sağlık çalışanlarının çoğu birkaç yüz lira taban ek ödeme alabileceklerdir.
Teşvik ek ödeme konusu ise son derece muğlak olup ayrıca üniversite hastaneleri ve aile sağlığı merkezinde çalışanları ve yardımcı hizmetlerinde çalışan arkadaşlar   unutulmuştur 
 Yardımcı sağlık personelleri için minimum seviyesinin olması çok önemli ancak maksimum denilen seviye şuan şehir hastanelerinde ortalama 2100 civarı alan yerler için çok düşük bir seviye olacaktır. hemşirelere ve yardımcı sağlık personelleri icin 750 değil en az 2000 TL minimum 5000 TL maksimum olması insanı ve asgari gecime daha uygun bir rakam olacağını düşünüyorum.
 Hekim dışında bütün sağlık çalışanları dışarıda eğitim alınmadan yapılan bütün mesleklerle aynı maaşı almaktadır ve son çare herkes yurtdışına gitmek için dil çalışmaktadırlar.
 Yeni yönetmeliğe baktığımızda  maalesef adil bir düzenleme olmamış.  
Genel idari hizmetler sınıfında olanların 1. derecede olanlarına 3600 ek gösterge. 663 KHK yöneticiler arasındaki hekim olanlarla olmayanlar arasındaki gelir uçurumu oluşmuş, Sağlık sınıfının maaş + döner sermaye toplamını aylık çalışma saatine bölündüğünde neredeyse kamuda çalışanları içinde en düşük saat ücreti olmuştur. Yeni yönetmeliğe göre emekliliği gelmiş hemşire ile hekim arasında uçurum had safhada olmuştur.
Örnek verecek olursak Avrupa da en fazla üç kat fark oluyorken Fark maş farkı oranında olmalı uçurum ortadan kaldırılmalıdır.
Bize göre Sağlık çalışanlarının ek ödeme yönetmeliğinin onarılması yerine  çalışanların her zaman talep ettikleri ödenen ücretlerin  tek kalem maaş ve Emekliliğe yansıması buda  olmuyorsa bile
*En azından ek ödemelerin emekliliğe yansıması.
*İzin dönemlerinde performans kesintisi yapılmaması.
*Ölüm izni vs durumlarda ki performans kesintisinin olmaması,
*5434 ve 5510 sayılı kanunlara göre emeklilik şartlarının revize edilmesi.
*Nöbet ücretlerinin idarelerin işine geldiği zaman alacak izin, işine gelmeyince ücret değil net olarak düzenli ödenmesi.
*Teknik hizmetler sınıfında çalışıp ta 1/4 olan üniversite mezunu teknisyen ve tekniker kadrosunda olanlarda 3600 verilmesi çünkü iki yıllık imam müezzin ve polislere veriliyor hastanelerde görev yapan teknisyenlere verilmiyor üstelik lisans mezunu oldukları halde burada çok büyük haksızlık var. Haksızlığın bir an önce düzeltilmesi, yurt dışı görevlerinin sendikasına göre değilde hizmet puanına göre yapılması gerekmektedir. 3600 Ek göstergede lisans mezunu bilgisayar işletmeni gündeme alınmalıdır 
En önemlisi de yönetici atamalarında sadakate değil liyakate bakılması sağlık çalışanlarını daha mutlu edecektir.