Genel Kurul İlanı

Yönetim Kurulumuzun 29.01.2019 tarihli ve 10 sayılı kararı gereği,  Sendikamızın 1. Olağan Genel Kurulu 16.02.2019 tarihinde Eti Mahallesi Toros Sokak No:5/2 Sıhhiye/Çankaya/ANKARA adresinde saat 10:00'da aşağıdaki gündem maddeleri ile toplanmasına, Birinci (1) Toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde, ikinci (2) Toplantının 23.02.2019 tarihinde Altıındağ Belediyesi Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Toplantı Salonu Sanat Sokağı/Altındağ/ANKARA adresinde aynı saatte çoğunluk aranmaksızın yapılmasına karar verilmiştir. Üyelerimize Duyurulur.

 

 GÜNDEM

  • Yoklama ve Açılış 
  • Divan Teşekkülü 
  • İstiklal Marşı 
  • Açılış ve protokol konuşmaları 
  • Faaliyet raporunun okunması ve ibrası 
  • Gelecek Dönem Bütçesinin görüşülmesi  
  • Dilek ve temenniler 
  • Zorunlu organların seçimi

          a) Yönetim kurulu üyeleri

          b) Denetleme kurulu üyeleri

          c) Disiplin kurulu üyeleri

  • Kapanış