Genel Başkanımız TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a rapor Sundu

    Sağlık Birsen  Genel Başkanımız Hasan ÖNÜR Sağlık Çalışanlarının  Sorunlarını TBMM Meclis Başkanı Mustafa ŞENTOP a rapor sundu.

    TBMM Meclis Başkanımız Mustafa ŞENTOP UN Genel Başkanımıza göstermiş olduğu yakın ve alakadan dolayı teşekkür ederiz. 

     Genel Başkanımız vermiş olduğu raporda

 Tüm Sağlık çalışanları Maaşlarının iyileştirilmiş 1500 TL seyyanen zamla  tek kalemde ödenmesi, 3600 ek göstergenin herkese verilmesini ,yıpranmanın geçmişe dönük verilmesi,alınan vergilerin % 15 sabitlendirilmesi  döner sermaye ve sabitlerin emekliliğe yansıtılması, sabit ücret giyim yardımı ve ek saat ücretleri ,haftalık çalışma saatlerinin tekrar düzenlenmesi ,geçmiş ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmasını ,  diğer meslek grupları esnek çalışırken çalıştıkları fazla saatleri gece mesaisi ile gündüz mesaisinin bir tutulmaması ve  kasım ayından itibaren  alınmayan ek ödemenin alınması ve bunun devam etmesi ,izin ve raporlarda maaştan ve ek ödemeden kesinti olmaması, Yılda 60 günlük tediye yardımı, Dini bayramlarda 1 maaş ikramiye, 2008 öncesi ve 2008 sonrası (5510 Kanun -5534 Kanun) göreve başlayanların ikramiye ve emeklilik farklarının ortadan kaldırılması (tek tip emeklilik ve İkramiye verilmesi

        Covid-19 dan dolayı vefat edenlerin şehit mertebesinde sayılması

        Süresiz sözleşmeli personellerin kadroya alınması , tayin hakları görevlendirme ve özlük hakları  iyileştirilmesi, sözleşmeli personele tazminat hakkı, 4c den 4 b ye geçen personelleri sabit ödemesinin  iyileştir,ilmesi, vekil ebelere ve kamu dışı aile sağlığı çalışanlarına kadro verilmesi

       Mobing konusu herkesin canını yakıyor  Sendika yöneticilerinde idareci yapılmaması ve yönetici atamaları yapılırken referansların sendikalardan alınmaması , idareci kadroların odasında hiçbir sendika materyalinin bulunmaması ve sendika üyeleri arasında ayrım yapılmaması ve yönetici atamalrı ahbap çavuş ilişkisi değil liyakata göre yapılması

       Gih sınıfında çalışanlar ve hizmetli personellere performans hakkı verilmesi

       3+1 çalışanlara kadro ve eş durumu tayin(eş kamuda çalışacak şartı kalkmalı) , sağlık mazeret hakkı verilmesi, yurt dışı personel görevlendirilme hakkı verilmesi

       Engellilerin Eğitim durumlarına göre kadro verilmesi ve daha fazla egeli kadrosu alınması 

       Sağlık personellerine yapılan şiddetin önüne geçilmesi için yaptırımların güçlü olması

      Ağız ve diş sağlığı merkezlerinde çalışan yardımcı sağlık personeline  covit 19 ek ödemesi verilmesi

   Üniversite hastanesinde çalışan sağlık personelinin tayin hakkı verilmesi, bakanlıklar arası geçişin önünün açılması, 4B den 45A ya geçilmesi

Sağlık çalışanlarının kreş sorununun çözülmesi ayrıca sosyal tesisler,eğitimde,topu taşımada ve müzelerde indirim istiyoruz.

Yöneticilerin sınavla atanması

Bir sefere mahsus lise ve yüksekokul mezunu hizmetlilerin kadroya geçirilmesi

Sağlık personelinin diğer kurumlarda çalışan eşlerine idari izin verilmesi ve tayin durumlarında MSB ve Askeri personel eşlerine yapılan kolaylıların sağlık personellerinde verilmesi

2020 yılında yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavını kazananların mülakat olmadan kadrolarının verilmesi

Atama yapılması (Paramedik , ATT , Fizik Tedavi ,Optisyen ,  Gerontolog  ve Diyaliz Teknikerliği , Çevre Sağlığı Teknisyen ve Röntgen Teknikerliği  bölümünden mezun olanlar)

Hemşire yardımcıları ve Orta  öğretim  mezunu hemşire , tıbbi sekreterlerinin atanması Sağlık İşci alımlarında yaş şartının kaldırılması

Psikologlara fazla kadro verilmesi

Sendika üyeliklerinin ve üyelikten çekilmelerin e devlet üzerinden yapılması

Yüksek lisans yapmış idari sınıftaki personellerin özlük haklarının iyileştirilmesi

Tüm sağlık personellerinin yeniden görev tanımının yapılması 

Yeteri sayıda Biyolog alımı yapılıp ,Biyologların özlük hakları yapılandırılarak, hangi alana yönelmişse o alanda sertifika alıp yetkilenmişse o konuda desteklenmeleri, TUS a girme imkanı verilmesi ve teknik sınıfa geçirilerek tüm kurumlarda görev tanımları yeniden yapılarak daha önem verilmesiAile Sağlığı Merkezlerinde çalışan personellerin özlük hakları iyileştirilmesi ve Kamu Dışı Aile Sağlığı Çalışanlarına eş durumu (il ve Yer ) değişikliği talebi, Becayiş hakkı tanınması,  ücretsiz doğum izin verilmesi, iş sonu tazminat talepleri, erkeklerde askerlik süresince sözleşme haklarının korunması, Aile hekimlerinin vali adına idare ile imzalanan sözleşmeye müdahale hakkının ortadan kaldırılması ve kadro hakkının verilmesi                           

     Kimya bölümü mezunlarının yüksek öğretimden sayılması

     Genel Başkanımız ziyaretten sonra görüşmenin çok verimli geçtiğini dile getirdi