Biyologların Sorunlarını dile getirdik

Sağlık Birsen olarak zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde önemini daha fazla hissettiğimiz biyolog çalışanlarımızın sorunlarını dile getirdiki

Tüm yetkililere sesleniyoruz 

Sağlık Bakanlığında çalışan biyologlar sorunlarının çözülmesini  bekliyor . En kısa sürede yasal düzenlemeleri bekliyoruz. 
 1)Mikrobiyoloji ,Biyokimya ,Patoloji ,Kök Hücre , Aferez , Genetik ,Moleküler Biyoloji ,Adli Biyoloji ,Bioistatistik ,Kan ve Kan Ürünleri , embriyoloji vb) alanlarda Sağlık Bakanlığı ile Yüksek Öğretim Kurumunun belirleyeceği nitelikle doktora veya yüksek lisans  eğitimi yapan biyologlarin 1219 sayılı Tabebet Kanununun Ek 13. Maddesine Tıbbi Biyolog unvanında Sağlık meslek mensubu olarak eklenmesi için yasal çalışma yapılmasını talep ediyoruz. 

2) Tıbbi laboratuvar yönetmeliğinin ,laboratuvarlarda çalışacak asgari diğer  teknik personel arasına biyolog unvanının eklenmesini talep ediyoruz . 

3) Biyoloji biliminin ve biyologlarin analiz yapma hakkının tanınmasını istiyoruz. 

4) Sağlık Bakanlığındaki biyologlarin görevlerinin Genel Müdürlükler bunyesinde ayrı ayrı belirlenmesini istiyoruz. Halk Sagligi Kurumu , Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ve Tıbbi Cihaz ve ilaç kurumundaki biyologlarin görevlerinin  ayrı ayrı belirlenmesini talep ediyoruz

5) Biyologlarin fen fakültesi  teknik personeli olarak Sağlık Başkanlığında akademik eğitimlerine göre görev tanımlarının belirlenerek biyologlarin mağduriyetinin giderilmesini talep ediyoruz. Bu konular hakkında gerekli idari ve mevzuat düzenlemelerinin acil şekilde  yapılmasını istiyoruz. 
Pandemi nedeni ile PCR  ( Covid) laboratuvarlarında çalışan biyologlarin hukuki dayanagi yoktur. En kısa sürede hukuki alt yapı oluşturulmalıdır 

6) Halk Sağlığı laboratuvarı , Hastane biyologlari ,tıbbi cihaz ve ilaç kurumu ile il sağlık müdürlükleri deki biyologlarin özel hizmet tazminatinin 160 oranında , sabit ek ödemelerin ise 150 oranında esitlenmesini talep ediyoruz. Bu kurumlardaki biyologlarin  performans ücreti hesaplanmasında 0.75 katsayısından yararlanmasını istiyoruz. 

Aynı Bakanlıkta ,aynı unvanda ,aynı lisans mezunu arasındaki farklılıkların giderilmesini istiyoruz.

7) Bakteriyoloji ve kimya Laboratuvarlari Kanununa biyolog unvanının eklenmesini talep ediyoruz. .

Biyoteknoloji çağında biyolojik bilimlerde ki yasal boslugun  giderilmesini ,görev ve sorumlulukların yasal statüye kavuşturulmasını istiyoruz.

8) Sağlık Bakanlığınin  sertifikalı egitimlerine  biyologlarinda katılması elzemdir. Şu an hiç bir sertifikalı egitimlere alanıyala  ilgili olmasına rağmen  katilamamaktadir. 

9) Sağlık Bakanlığında çalışan bütün meslek mensuplarının fiili hizmet süresinden yararlanmasını istiyoruz. 

10) Sağlık Bakanligindaki Kamu Hastaneleri ,halk sağlığı kurumu ile ilaç ve tıbbi cihaz kurumundaki biyolog görev tanımına çevre kanunu ve İSG kanunundaki görevlerimizinde eklenmesini istiyoruz. 
 Sağlık Bakanligindaki biyologlarin calistigi Genel Mudurluklerdeki biyolog kadro sayısının artırılması talep ediyoruz.

Artik biyologlarin   beklentilerinin  somutlastirilmasini ve en kısa sürede yasalasmasini bekliyoruz. Biyoloji çağında Sağlık sistemindeki verimin daha iyi artması için zaruret olan düzenlemelerin gecikmeksizin yapılmasını istiyoruz.