%50 Artırımlı Nöbet Ücreti Sağlıkcılardan Geri Alınıyor

Röntgen, Laboratuvar ve Sterilizasyon çalışanlarının sorunları görmezden gelinemez

Sağlık Bir Sen Genel Başkanı Hasan Önür , Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun bozma kararı sonrası , 2019 den itibaren %50 artırımlı ödenen nöbet ücretlerinin geri alınmak için illeri ödeme yazıları emirleri gönderildiğini belirtti. Bir çok ilde mutemetler tarafından geriye dönük miktarlar çıkarılarak personelden rücu edilmemelidir. Bakanlık Hukuk birimininin görüş yazısı ve Strateji Daire Başkanlığının illere gönderdiği yazı ile %50 artırımlı nöbet ücretleri geri talep edilmektedir.

Sağlık Bakanlığı acilen bu karardan vazgeçmelidir. Pandemi döneminde yoğun ,cefakar ,özverili şekilde calisan personele mükafat verilmesi gerekirken ceza verilmesi hakkaniyete uygun değildir.

Bakanlığımız  acilen , sterilizasyon ,laboratuvar ve röntgen çalışanlarının artırımlı nöbet ücretleri için acilen bir mevzuat düzenlemesi yapmalıdır.

Laboratuvar ile röntgen birimleri acilde olmasa dahi bütün hastaların tetkikleri yapılmaktadır . İllaki acil servisinde laboratuvar ile röntgen birimi olması durumundan vazgeçilmelidir. Acil serviste bu birimler olmasa dahi bütün acil hastaların numuneleri laboratuvarda çalışılmaktadır. Sağlık Bakanlığı'nın bu yanlış uygulamadan vazgeçmeye davet ediyoruz.

Sterilizasyon , laboratuvar ve röntgen birim çalışanlarının % 50 artırımlı nöbet ücretinden yararlanması için mevzuat düzenlemesi acilen yapılmalıdır. Enflasyonun yüksek olduğu bir zamanda alım gücü düşen personelden ödenen ücreti talep etmek personeli sıkıntıya sokacaktır.