3+1 Sağlık Çalışanları Üvey Evlat mı ?

Kurulduğu tarihten itibaren Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır düsturuyla, güçlünün değil haklının yanında olan Sağlık Birsen olarak tüm yetkililere soruyoruz
Diğer kurumlarda görev yapan 3+1 kapsamında çalışanlar öz evlatta sağlık kurumların da çalışanlar üvey evlatmı
Sağlık Birsen Genel Başkanı Hasan ÖNÜR yapmış olduģu basın açıklamasında 3+1 Sözleşme li personellerin özlük haklarının iyileştirilerek kadroya geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.
Başkan ÖNÜR, 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye 45 inci maddesinden sonra gelmek üzere 45/A maddesi eklenmiş ve 01.02.2018 tarihli ve 7070 sayılı Kanunun 62 nci maddesiyle de mezkûr madde aynen kabul edilmiş olup sözleşmeli sağlık personel istihdamına ilişkin iş ve işlemler bu madde kapsamında yürütülmektedir.

45A ya tabii sağlık personelinin 3 yıl boyunca özlük hakkı yoktur. Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği, belirli şartlara bağlıdır. Devletimize bir kaybı olmadığı halde becayiş hakkı olmamasından ötürü aileler parçalanmış, anne-baba bir yana çocuklar bir yana savrulmuştur. Sağlık mazeretinin olmaması nedeniyle bir kısım sağlık çalışanı mağdur durumdadır. 3.yılını tamamlayan personel 4A kadrosuna geçmekte fakat +1 kısmını da tamamladıktan sonra yani 4.yılın sonunda personele hakları verilmekte olup, kadroya geçiş işlemleri 4-5 ayı bulduğu için, tayin dönemlerine denk gelememe durumu düşünüldüğünde bu süre 5-6 yılı bulmaktadır.

Hepsi diplomaları ile kpss puan sıralamasına göre devlet kadrolarına atanmakta, aynı eğitimi almalarına, aynı ünvan ve görev tanımına sahip oldukları için kadrolu personelden hiçbir farkları bulunmamaktadır.

Bu süreçte Sağlık Birsen olarak başta sağlık bakanı Dr Fahrettin Koca olmak üzere tüm yetkililere sesleniyor; 45A sağlık çalışanlarının kadrolarının verilerek, 3+1 olan çalışma süresinin iyileştirilmesini ve 3.yılın sonunda kadroya geçtiklerinde tüm özlük haklarının verilmesini istiyoruz